Holland-Nederland

In het nederlands

In de jaren 1945-50 brachten een aantal deense hulporganisaties met het Rode Kruis en Red Barnet als eersten humanitaire hulp voor de hongerende en noodlijdende kinderen in het door oorlog geteisterde Europa.
Hulp, die slechts mogelijk was vanwege de grote steun van de deense bevolking.
Want ondanks de rantsoenering en gebrek  aan gewone benodigdheden lieten de denen een overschot zien,welwillendheid en concrete steun voor de internationale hulpverlening.

Om hjælpearbejdet:

I foråret 1945 var situationen kaotisk. Der manglede alt: Mad, lys, brænde og tyskerne havde ladet digerne oversvømme.
Den umiddelbare indsats: Uddeling af 62.200 nødhjælpspakker med 2 ½ kilo fødevarer og fornødenheder – uddelt gennem Røde Kors. Der blev også uddelt legetøj. Ikke så meget tøj, da danske børn også manglede disse ting.
I 1945 kom 3.549 børn til Danmark (6-14 år) i lastbiler. De 2.378 blev indkvarteret privat hos medlemmer af Rotary og hos DSB-folk. 523 børn blev formidlet til jødiske organisationer, mens 648 børn kom i sommerlejre.
I dec. 1946 havde 6.500 børn været i Danmark på et 3-måneders ophold. Hjælpen sluttede i slutningen af 1946.

Fra Red Barnets Fællesbrev 30. marts 1946:

1.300 hollandske børn kommer i starten af april til Danmark. De indkvarteres i Århus og i byerne omkring Limfjordens midterste og vestlige del. Ca. 150 kommer til Stevns og Sydvestsjælland og 300 indkvarteres hos baptister ud over hele landet (opholdet bliver arrangeret af Baptistkirken).
I vinteren (1945-46 red) er der ca. 1.300 hollandske Børn, som måske kan sendes hjem. 1.000 andre ankommer og skal placeres i Jylland.
Gavepakker til Holland: Prisen er 9 kroner med kommer et kort med teksten: ”Fra dine danske plejeforældre”.
Overstiger prisen Plejeforældrenes økonomiske Ydeevne, sender RED BARNET selv pakken.

Fra Red Barnets Fællesbrev september 1946:

Holland: 150 børn vil blive indkvarteret på Stevns. De ca. 450, der er her, bliver sendt hjem i begyndelsen af oktober.
Vinteren 1948: Hjælpearbejdet er indstillet.

Opgørelse over børn i Danmark i 1947:

Frankrig: 1.200 børn kommer fortrinsvis til Nordjylland sidst i april. 3 måneder senere kommer et nyt hold.
Polen: 1.000 børn ankommer sidst i april til Fyn og Langeland. Næste hold anslås også til at blive 1.000
Ungarn: 500 børn kommer midt i maj til Sjælland. Midt i august ventes yderligere 500
Italien: 1.000 børn kommer i juni til København og omegn
Holland: 500 hollands-indiske børn, der har været i japanske koncentrationslejre kommer på rekreation på Bornholm.
Tyskland: Hjælpen til Sydslesvig, Holsten og enkelte nordtyske byer begynder den 1. april 1947. den omfatter bespisning af ca. 8.000 børn i Slesvig, Frensborg, Niebøl, Itzehoe, Oldenburg, lauenburg, Lübeck, Kappeln, Husum, Neumünster, Hamburg, Eckernförde, Liel og Pinneberg.

Al vele jaren wordt jaarlijks een reünie gehouden voor de bleekneusjes die na de oorlog zijn uitgezonden naar Denemarken. In 2020 zou deze voor de 8e maal in de Deense Zeemanskerk in Rotterdam plaatsvinden. Helaas kon deze reünie vanwege de Corona epidemie niet doorgaan. Wij hopen dat deze in 2021 weer wel kan doorgaan.

Deze reünie wordt elk jaar in de maand april gehouden. De reünie wordt aangekondigd in diverse kranten (met name de 50+ kranten zoals De Haagse Tijden en De Oud Rotterdammer) en op de website van de Deense Zeemanskerk (www.kirken.nl).

Als de datum bekend is zal dit ook op deze website gepubliceerd worden.

Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met de organisatoren:

Els Vink (echtgenote van een bleekneusje): 06 19843065

Maaike van der Plas (organisatie namens de Deense Zeemanskerk): 070-3467267 of 06 44566663

U kunt ook bellen of e-mailen naar de Deense Zeemanskerk:
010 714 26 26
info@kirken.nl

Vi har holdt en årlig sammenkomst for Hollænderbørnene i mange mange år. I 2020 ville vi holde den for 8. gang i den Danske Sømandskirke i Rotterdam. Desværre kunne det ikke lade sig gøre på grund af Corona epidimien. Vi håber at den kan holdes igen i 2021.
Sammenkomsten bliver holdt i april måned. Der bliver lavet reklame for den i diverse hollandske aviser (særlig de speciale aviser til dem over 50 år, som fx. De Haagse Tijden og De Oud Rotterdammer), og på kirkens hjemmeside (www.kirken.nl).
Så snart dato er kendt bliver den også publiceret på denne hjemmeside.

Ønsker du mere information så kan du kontakte organisatorer:
Els Vink (gift med et Hollænderbarn): 00316 19843065
Maaike van der Plas (organisator på den Danske Sømandskirkes vegne):
003170 3467267 eller 00316 44566663

Du kan også henvende dig til den Danske Sømandskirke:
003110 7142626
info@kirken.nl

Venlig hilsen Maaike